Med det innovative koncept kaldet 3D-MATRIX Solution® tilbyder SSI Schäfer en yderst dynamisk systemløsning til lagring og plukning af enkeltartikler/kartoner/bakker, bakkekasser og paller. Den enestående kombination sikrer optimal fleksibilitet og skalerbarhed tilpasset fremtidige krav.

3D-MATRIX Solution®: Lagring, bufferlagring og sekvensering i ét og samme system Lagring og plukning fra beholdere, kasser, bakker og til paller

Fordele

  • Systemkoncept til enkeltartikler, bakkekasser og paller
  • Flytning af de ønskede genstande på lageret i retning x, y og z sker uafhængigt af hinanden og foregår samtidig
  • Forløbsbufferlagring ved transferpladserne
  • Komplet sekvensering af ordrerne
  • Lagrene kan let udvides
  • Adgang til alle varer til enhver tid uden forringelse af ydeevnen
  • Fjerner behovet for ABC-klassificeret lager
  • Gør vedligeholdelsen mere enkel pga. ubegrænset adgang, selv når anlægget er i drift
  • Særdeles dynamisk sekvensering uden flaskehalse

Problemer i forbindelse med konventionelle lagre

Konventionelle anlæg er som regel designet til outfeed i kortsiderne af gangene (x-aksen). Den lodrette vej til conveyorniveauet på y-aksen varetages af pallekraner eller vertikale hejs. Den umiddelbare tilgang til lokationerne (z-aksen) sker via en retriever på kranerne eller shuttle-fartøjet, som fjerner lastbærerne fra pladserne og videregiver dem til conveyorsystemet eller såkaldte transferpladser. Lagerets samlede materialeflow løber via disse få outfeedpunkter og -komponenter. Dermed bliver systemets dynamik begrænset af transferpladserne samt ydeevnen for hejsene og conveyor-loopsene.

Funktionalitet og komponenter i 3D-MATRIX Solution®

De anvendte transportmidlers bevægelser inden for lageret langs akserne X, Y og Z sker konsekvent adskilt og parallelt. Systemkonceptet til lagerkasser, lagdelte bakker og paller arbejder med forskellige shuttle-systemer. De rekvirerede pakningsenheder indstilles og bufferlagres på transferpladser ved de vertikale hejs. Disses individuelle tilgang til transferpladserne muliggør
en sekvensering i udlagringen og en lastafhængig indlagring. Plukke- og forsendelsespladserne, hvis antal kan konfigureres næsten helt frit, kan i kraft af denne anordning forbindes individuelt og forsynes i tilpassede sekvenser. Alle udlagringer sker dermed uden gruppering og udelukkende for den tilknyttede arbejdsplads. Dermed kan lagerpladsen udvides på fleksibel vis i længden, bredden og højden – uden at det samlede systems funktionalitet skal ændres.

Der bliver mulighed for en ubegrænset tilgængelighed under løbende drift af anlægget, hvilket forenkler vedligeholdelsesopgaverne betydeligt. Udvidelsestrinnene kan i den forbindelse uden problemer indarbejdes i it-systemet til lagerstyring. Og mere til: Som følge af designet af 3D-MATRIX Solution overtager lagersystemet det fulde sekvenseringsarbejde. SSI Schäfers shuttle-enheder har adgang til det maksimale antal lokationer. Det fleksible antal hejs øger det mulige antal transferpladser. Således sker der ikke blot en frakobling af lagermaskine og plukkestation – der skabes en forløbsbuffer på op til én time. Dermed udlignes ubalancer i ordre- og artikelstrukturen.

Lagerung und Kommissionierung von Behältern, Kartons, Tablaren, Lagen-Trays und Euro-Paletten
Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!!

…eller send os en e-mail

Download af brochurer

Select country

Close