Det begynder med en teknisk defekt, brandfarlige arbejder eller menneskelig uagtsomhed, som tankeløs henkastning af en cigaret - en brand opstår, der fører til personskade og materiel skade.

At brandskader er en alvorlig trussel for firmaers eksistens er således ubestrideligt. Da brandhændelsen og en mulig konkurs ligger relativt langt fra hinanden tidsmæssigt, bliver den årsagsmæssige sammenhæng som regel ikke mere erkendt. Selvom faren er kendt, eksisterede der hidtil ingen effektiv løsning til brandbekæmpelse mellem ildslukker og sprinkleranlæg.

Usagkyndig lagring og konsekvenserne

Virksomheder, der ikke lagrer deres farlige stoffer på en fagligt korrekt måde, skal håndtere følgende situationer:

 • De forstøder mod gældende forskrifter
  (BetrSichV/TRbF, GefStoffV, WHG, TRGS 526)
 • I tilfælde af skade bortfalder enhver forsikringsdækning
 • Personlig hæftelse for partnerne for opståede ting- og personskader
 • Der opstår betydelige omkostninger til oprydning og sanering
 • Uberegnede produktionsafbrydelser i tilfælde af oprydning og/eller skade
 • Det opståede imagetab skader virksomheden på langt sigt
 • Du unddrager dig ansvaret over for dine kunder og medarbejdere
 • Kunderne mister tilliden
 • Økonomiske tab frem til fortrængning fra markedet

Forebyggelse er det første skridt til at undgå eller begrænse skaden

Med vores sikkerhedskoncept safe@work tilbyder SSI Schäfer alle ydelser fra én leverandør - lige fra rådgivning, over planlægning til realisering af lagring af farligt gods i din virksomhed. Vi er førende udbydere af intern logistik gennem flere årtier og har lang erfaring fra talrige projekter.

Transport af farligt gods

73,6 % af alt transporteret farligt gods er brændbare væsker. Stof, der skal transporteres, skal også lagres.

 

Lagring af brændbare væsker på arbejdspladsen skali henhold til TRbF 20 bilag L ske i sikkerhedskabe

Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!

…eller send os en e-mail

Yderligere information
Yderligere information
 • Værksteds- og virksomhedsindretning>>PDF
 • Ergonomiske arbejdspladssystemer>>PDF
 • safe@work>>PDF

Select country

Close