• Produktoversigt
 • Frontlader-system F 1,75 til F 8,0 m3
 • Omlastningsbeholder-system
 • GMT 240l og OLEOCONT af stål
 • Batteri-indsamlingsbeholder og boks til farlige stoffer
 • Multicont

Frontlæsseren er den moderne og økonomiske løsning til optagelse af store affaldsmængder.

 • Ideal anvendelse i den kommunale og private affaldshåndtering
 • Lang levetid - beholder af galvaniseret stål, plastlåg, alle sidevægge vertikalt sikkede
 • Endnu mere formstabilitet takket være omløbende kasseprofil
For mere information
Frontlader

Store mængder affaldsstoffer kræver et indsamlingssystem med stort opsamlingsvolumen. Omlastningsbeholdere har bevist deres værdi i praksis som økonomisk system til at transportere store affaldsmængder bort.

 • Organisations- og omkostningsfordele
 • Lav indfyldningshøjde
 • Trinløs fastindstilling af låget
 • Stort rumfang
 • Nem håndtering ved tømningsprocesser
For mere information

GMT 240 galvaniseret til opbevaring af affald på steder med brandfare.

Oleocont® er en specialbeholder til opsamling og lagring af olieholdigt affald. Den anvendes på værksteder, tankstationer og andre værksteds- / industrifirmaer.

 • Galvaniseret stål, kan ikke brænde
 • Låget kan klappes fuldstændigt tilbage
 • Isolering af låg og beholder ved hjælp af gummidæmpere, udelukkelse af gnistdannelse
 • Stor stabilitet
For mere information

3 versioner til ethvert formål:

 • Kassen til indsamling i butikker og små firmaer
 • Batteribeholder til indsamling i offentlige bygninger
 • GMT 80/120/140 med batteri-indkast til indsamling på offentlige steder
For mere information
Altbatterie

System til indsamling af affald og genbrugeligt affald på byggepladser. Ved nedbrydning, sanering og nybygning opstår der forskellige typer affald. Den moderne affaldshåndtering opdeler affaldstyperne direkte, hvor de opstår - det er den mest økonomiske og mest rene sorteringsmåde.

 • Klar adskillelse af affald og genanvendeligt affald
 • Lavt pladsbehov
 • Kan stables 5 styk i hinanden
 • Transport med gaffeltruck på byggepladsen
For mere information
Multicont
Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!!

…eller send os en e-mail

Hovedkatalog affaldshåndtering
Hovedkatalog affaldshåndtering
Waste technology in practice
 • Hufnagel Service GmbH>>PDF

Select country

Close