Produktionen af beholdere til affald og genanvendelige materialer kontrolleres hvert år påny af et uafhængigt institut, f.eks. SKZ Würzburg. Derudover skal der løbende gennemføres egenkontroller af produktion og materiale iht. forskrifterne. Dette garanterer et konstant højt kvalitetsniveau. Nye produkter testes også med hensyn til kvalitet og funktionalitet.

Faldtest

En beholder fyldt med en vægt på 100 kg bliver flere gange kastet ned fra en højde på 3 meter i frit fald på en ikke fjedrende flade. Den kastes både plant og på forkanten.

Test af stellet

En beholder fyldt med en vægt på 150 kg køres i 24 timer på en speciel mekanisme. Dette svarer til en køreydelse på ca. 100 km.

Bolte-faldtest

En stålcylinder med en vægt på 5 kg falder flere gange ved - 20°C fra en højde på 1 m (Målsætning iht. EN 840 kun 0,8 m) over et rørhylster præcist på kanter, hængsler og andre sensible steder på beholderen.

Løfte-/trappekørselstest

En beholder fyldt med 150 kg slår 1.000 gange mod en plan, ikke fjedrende overflade fra 180 mm højde. Chassiset får således målrettede slag mod hjul og aksel.

Test i overfladeaktivt bad

For at teste revnedannelse på grund af spændinger dyppes beholderne i et bad med overfladeaktivt stof (volumenandel på 2 - 3 %) i en testperiode på 48 timer ved 70 °C.

Varmlagring

Beholderne lagres stående i en varmluftovn ved 90-95°C i 3 dage. De målændringer, der optræder ved varmlagringen, må højst udgøre 1,5 % og skal ligge inden for de fastlagte måltolerancer.

100 % nyt materiale - 100 % kvalitet

Ved produktion af beholderne anvendes der kun det bedste råmateriale fra ansete leverandører. Der bruges 100 % nyt materiale - intet regenereret materiale. Således kan vi overholde vores kvalitetskrav og garantere langvarig problemløs anvendelse.

Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!!

…eller send os en e-mail

Download af brochurer
Download af brochurer
  • Kvalitet fra SSI Schäfer>>
Video
RAL-kvalitetsmærke

For at kunne tilbyde dig en pålidelig assistance til din afgørelse omkring kvalitet og økonomi for
affaldsbeholdere, blev „Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter“ (kvalitetsfællesskab affald- og værdistofbeholdere) grundlagt, og det anerkendte RAL-kvalitetsmærke etableret. 

Andre certificeringer og kvalitetsstandarder:

Vores kvalitetskrav - din fordel:

  • Problemløs anvendelse
  • Kan anvendes fra
    - -40°C til + 80°C
  • Lang levetid
  • God økonomi
  • Pålidelighed
  • Minimale omkostninger

Select country

Close