Freudenberg kommune, Tyskland, en landlig kommune, er ansvarlig for bortskaffelse af affald i byområdet. Kommunen har udbudt indsamling af restaffald, bioaffald, storskrald og papiraffald inklusiv genanvendelse i EU-licitation som del 1. Denne del inkluderede også lagerføring af beholdere og ændringsservice for beholdere. Vores leveringsomfang under 2. del var levering og distribution af beholdere.

Stadt Freudenberg

Land: Tyskland
Forbundsstat: Nordrhein Westfalen
Antal indbyggere: 18.556
Webside: www.freudenberg-stadt.de
Kontaktperson: Hr. Stockhausen

Opgaven:

waste container

Levering af beholdere blev opdelt i 2 dele. Del 1 bestod af levering af ca. 20.000 plastbeholdere inkl. en transponder. Beholderne var i størrelserne 80 liter, 120 liter, 240 liter samt 1.100 liter og i følgende versioner:

  • Restaffaldsbeholdere med antrazitfarvet korpus og hhv. antrazitfarvet og rødt låg
  • Bioaffaldsbeholder med antrazitfarvet korpus og lysebrunt låg
  • Beholder til papiraffald med antrazitfarvet korpus og blåt låg

Beholderkvaliteten beskrives i DIN EN 840 samt den relevante RAL–kvalitetssikring RAL – GZ 951/1. Den indbyggede transponder i BDE–format 134,2 kHz, „Read Only“, muliggør en entydig identificering af beholderne, idet den er sikret mod forfalskninger.

Del II var distribution af beholderne og tilordning til parcellerne. På forhånd var alle husstande og erhvervsdrivende via et brev blevet informeret om det nye system. Samtidig skulle de på et postkort melde tilbage om deres fremtidige behov for beholdere. Svarene blev bearbejdet med en specialudviklet softwareløsning og distributionen klargjort.

Anbefaling

Freudenberg fik anbefalet beholdere af 100 % nyt materiale inden for de specificerede kriterier, med de høje kvalitetsstandarder efter RAL - GZ 951/1. Desuden har vi tilskyndet at anvende den innovative beholdergeneration GMT eXtra med det nye komfortable lågsystem ergolid. Ud over de kunderelaterede prægninger fik beholderne også en entydig varmprægning på korpus (se foto) i form af byvåbnet for byen Freudenberg.

Realisering

Realiseringen fandt sted i tre faser, som gik flydende over i hinanden. PR-arbejdet gik i gang allerede 5 måneder inden fordelingsdatoen med borgerforespørgslen og evaluering af data. Produktion af beholdere fandt sted parallel med distributionen, således at leveringen blev afsluttet i løbet af de 6 uger, der var fastlagt som tidsfrist.

Resultat

Det er et grundlæggende behov for borgere og kommune at have orden i affaldet. Også i Freudenberg blev der søgt efter en måde at indsamle affald og genanvendeligt affald separat på en effektiv måde og tilføre det til genanvendelse. Den hidtil anvendte "indbygger-målestok" blev erstattet af en "beholdermålestok". Ud over en mere retfærdig afregning blev administrationen af gebyrberegningen væsentligt lettere. Borgerne har nu med deres valg af beholderstørrelse mulighed for at få stor indflydelse på deres affaldsomkostninger.

Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!!

…eller send os en e-mail

Affaldsteknik i praksis
Affaldsteknik i praksis
  • Stadt Freudenberg>>

Select country

Close