I dag er forurening et tema, som ikke blot kan ses i et regionalt eller nationalt perspektiv. Vores viden om, at emission spredes via luften, jorden og vandet, og at der er en indbyrdes forbindelse mellem foder- og næringsmiddelskredsløb, sikrer en miljøbevidst holdning til affald verden over.

Derfor begynder vejen til en ordnet affaldhåndtering med spørgsmålet:
Hvor lander affaldet i dag?

Målet for det første skridt er at opbygge et fungerende renovationssystem, hvor affaldet samles i hygiejniske beholdere og ikke efterlades uagtsomt. Men det der forekommer selvfølgeligt for os, er i mange dele af verden en vanskelig proces, der stadig befinder sig på begyndelsesstadiet.

I den næste fase gælder det om at indsamle affald og genanvendeligt materiale separat og efter type i forskellige beholdere, at tømme, borttransportere og tilføre disse til recyclingkredsløbet på en faglig korrekt måde. Flaskehalse inden for forsyning og bortskaffelse kan reduceres gennem separat indsamling og saglig korrekt genbrug af genanvendeligt affald.

Facit:

Der kan opnås overbevisende succes med et integreret affaldshåndteringssystem!

SSI Schäfer udvikler integrerede totalløsninger eller modulære koncepter til integrering i eksisterende affaldhåndteringsstrukturer - alt efter beliggenhed og problemformulering.

Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!!

…eller send os en e-mail

Vores brede produktsortiment:

Select country

Close