Nye miljøpolitiske udfordringer og erkendelser, økologiske behov samt flaskehalse der aftegner sig omkring bortskaffelse inden for deponering og forbrænding af husholdningsaffald og erhvervsaffald, der minder om husholdningsaffald, tvinger os til en mærkbar reducering af det enorme affaldsvolumen.

SSI Schäfers fokus omkring genvinding var at udvikle et økonomisk og økologisk beholder- og indsamlingssystem, som kan integreres i bortskaffelsen af husholdningsaffaldet uden stor teknisk og økonomisk indsats og som muliggør adskilt opsaling af den størst mulige mængde af recyclebare stoffer.

Målet er at reducere mængden af restaffald til et minimum.

Her får du mere information om de forskellige håndteringssystemer:

Select country

Close