Samfundets økonomiske kredsløb producerer store mængder affald. Dagligt, verden over. Affaldet indeholder også værdifulde ressourcer. Da råstoffer bliver stadig mere knappe og derfor dyrere, kan meget af vores formodede affald bruges som genanvendeligt råstof.

Dette kræver integrerede, intelligente affaldshåndteringskoncepter, som egner sig til adskilt indsamling af restaffald og recyclebare materialer, så genbrugeligt affald kan tilbageføres til råstofkredsløbet. SSI Schäfer har været retningsvisende i udviklingen af nye affaldshåndteringssystemer og har sat nye standarder.

Vi udvikler behovsorienterede systemløsninger for vores kunder verden over. Disse reducerer affaldsbjerget. Løsninger, som betaler sig for vores miljø og for vores kunder, for affald kan blive til råstoffer igen, hvis systemet organiseres rigtigt.

Ved separat indsamling kan der udvindes genanvendeligt affald, som så kan recycles. Således kan affaldets volume reduceres med mere end 70 %.  

Information og rådgivning
Information og rådgivning

Ring til os:

+45 3253 1444

Vi hjælper dig gerne!!

…eller send os en e-mail

Vores brede produktsortiment:

Select country

Close